1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Osoby zainteresowane pracą w Toyota Romanowski zapraszamy do składania aplikacji (CV) osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@toyota.radom.pl wraz z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"